Thiênnhi.B
21+
saigonese
Thiênnhi.B
+
ygwinner:

[SCANS] WINNER for ELLE KOREA | © LIGHT ON
+
ygwinner:

[SCANS] WINNER for ELLE KOREA | © LIGHT ON
+
ygwinner:

[SCANS] WINNER for ELLE KOREA | © LIGHT ON
+
ygwinner:

[SCANS] WINNER for ELLE KOREA | © LIGHT ON
+
ygwinner:

[SCANS] WINNER for ELLE KOREA | © LIGHT ON
+
ygwinner:

[SCANS] WINNER for ELLE KOREA | © LIGHT ON
+
mẹo như hâp mề kạ #ootd #purplehair #shirt #urbanista #cambridgesatchel #supremeforever #vscocam #vsco
+
ráng kiếm ai chèn vào chứ tự nhiên 2 ô tự mình sướng hết kì quá kì #ootd #thiênnhi #purplehair # #vscocam #vsco
+
#ootd #thiênnhi #tgif
+
cover #attitudemagazine #attitudevietnam #myamazingteam #thankful #thiennhi #ilovemyjob #ilovemyteam